6 Projectpijlers

Ontdek Techniektalent steunt op zes pijlers. Deze zijn: 

 • De mini-robot
 • De techniekmobiel
 • Lego Education
 • Vorming en begeleiding door ankerscholen
 • Leerlijnen
 • De website

De mini-robot

Ook voor kleuters en jonge kinderen werd een aanbod uitgewerkt binnen het project Ontdek Techniektalent.
Met het project "De mini-robot" schep je kansen voor alle leerlingen om het eenvoudig programmeren in te oefenen, het logisch redeneren te ontwikkelen en het probleemoplossend denken te stimuleren. 

Ook de 21ste-eeuwse vaardigheden komen zeker aan bod. Vaardigheden als ICT-geletterdheid, samenwerken, ontdekkend leren en analytisch denken worden in het mini-robotproject getriggerd.

De techniekmobiel

Met de techniekmobiel bieden we naast een aantal gereedschappen ook een groot aantal leer- en experimenteersets aan die op elk moment van de dag beschikbaar zijn in de eigen school. De techniekmobiel vervult niet alleen de rol van een heus minitechnieklokaal, maar is door het boxensysteem gelijktijdig inzetbaar in verscheidene lokalen/klassen. 

Lego Education

Het LEGO Education-verhaal binnen Ontdek Techniektalent richt zich op de tweede en derde graad van het basisonderwijs.
Naast het aanbieden van lespakketten en leersets legt het project ook hier de nadruk op het aanbieden van vorming. 

LEGO-modellen bouwen en tot leven brengen, is waar het in dit verhaal om gaat. Leerlingen laten begrijpen hoe technologie een steeds belangrijkere rol inneemt in het dagelijks leven. De geïntegreerde aanpak door vakken als informatica, taal en wiskunde te betrekken in het lesgebeuren, zorgen voor een absolute meerwaarde.

Vorming en begeleiding door ankerscholen

Enkele techniekcoaches uit de secundaire ankerschool bieden een gedegen vorming aan de leerkrachten van de omliggende basisscholen. Deze vorming behandelt in eerste instantie de standaardoefeningen uit de mobiel, zodat deze nadien zelfstandig in de basisscholen kunnen worden gegeven. Deze vormingen kunnen uitgebreid worden naar extra oefeningen.
De tijdsduur van het engagement dat hiervoor gevraagd wordt aan de ankerscholen, is de duur van het project. Wenselijk is echter ook nog continuïteit te waarborgen na het aflopen van het project.

Leerlijnen

Op de website van Ontdek Techniektalent behandelen we verschillende toepassingsgebieden die we in een leerlijn aanbieden.

De leerlijnen vormen een leidraad voor leerkrachten, hiermee kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen beter volgen. En er ontstaat zo een mooie opbouw van het lesonderwerp doorheen de gehele basisschool. De leerkracht houdt dus best de volgorde aan. De lln moeten de activiteiten die links staan beheersen alvorens er een volgende stap kan worden gezet.

Door het aanbieden van een leerlijn vertrekkend van de kleuters tot en met de derde graad basisonderwijs kun je als leerkracht snel en op maat aan de slag met de experimenteerboxen opgebouwd rond Wetenschap en Techniek. Dit alles uitgewerkt volgens het STEM-principe waar het probleemoplossend denken en handelen worden gestimuleerd.

Website

Op de website www.ontdektechniektalent.be kan je terecht voor:

 • De uitgewerkte oefeningen en lesfiches worden aangeboden in een leerlijn. Deze oefeningen zijn uniform voor alle Limburgse basisscholen. De reden hiervoor is dat de vorming en ondersteuning dan ook éénvormig kan blijven. In heel wat Limburgse basisscholen is de techniekmobiel terug te vinden, waardoor er meteen kan gewerkt worden met de lesfiches, aangezien het materiaal aanwezig is.
 • Participerende scholen delen er hun lesfiches van de mini-robot, alsook de fiches van de proefschool van het mini-robot-project zijn er terug te vinden
 • Algemene informatie
 • Kalender van activiteiten georganiseerd door team OTT
 • Vermelding van de participerende sectoren