Secundair onderwijs

02 januari 2017

Op donderdag 15 december 2016 verschenen in de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2 nieuwe vacatures voor de pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg.

19 april 2017

19 april 2017: Vlaanderenbrede sessie over CLIL-didactiek door Liesbeth Martens. Meer info: zie maandbericht CLIL.

06 februari 2017

6 februari 2017: Netwerk coördinerend directeurs (namiddag)
Een uitnodiging met agenda werd verstuurd voor de kerstvakantie. Als je wenst deel te nemen, kan je een e-mail sturen naar christel.mercken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

31 januari 2017

31 januari 2017: Netwerkdag directies eerste graad  -  9:30 - 12:00

  • Voorstellen van LIEN-Vlaanderen door Ellen Huybrechts, directie H. Hartinstituut Bree, en Tom Cox, directie Middenschool Kindsheid Jesu Hasselt
  • Verbindend samenwerken door Heidi Gerits, pedagogisch begeleider
  • Een uitnodiging om in te schrijven volgt
17 maart 2017

De impulsdag doelgericht werken aan STEM - eerste graad SO gaat niet door op 26 januari 2017, maar op 17 maart 2017 in de namiddag. Inschrijven kan binnenkort.

18 januari 2017

18 januari 2017: 2de dag aanvangsbegeleiding nieuwe leraren (namiddag)

02 januari 2017

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van ons bisdom verscheen in het laatste nummer van Wij-Stenen een interview met onderwijsvicaris Jaak Janssen.

 

16 februari 2017

Op de vertrouwde locatie in Stein in een nieuwe setting nodigen wij alle directieleden graag uit op ons directiecongres.

Pagina's