Secundair onderwijs

28 februari 2018

Deze Dag (mét hoofdletter) mag je zeker niet missen!

28 februari 2018

Bij deze willen we jullie al warm maken voor de Dag van de talen op woensdag 28 februari 2018. Voor de eerste keer slaan alle vakbegeleiders oude en moderne (vreemde) talen de handen in elkaar om een gezamenlijke nascholingsdag te organiseren voor alle taalleraren van het secundair onderwijs.

04 december 2017

Via leermateriaal wiskunde kun je een document downloaden over leerstrategieën die er echt toe doen.

04 december 2017

Inmiddels is de ‘Atlas van de Nederlandse taal – editie Vlaanderen’ uit. Een heerlijk naslagwerk over taal en taalgebruik. Beslist een meerwaarde voor elke leraarskamer of vakgroep Nederlands. Kan ook als naslagwerk of als bronnenmateriaal voor zakelijke leesteksten gebruikt worden tijdens de lessen Nederlands of simpelweg bij lesvoorbereidingen.

04 december 2017

Hoe toets je taalbeschouwing op vaardigheidsniveau? Dit document geeft je enkele voorbeelden. Eerst volgt een klassieke toetsvraag die we vervolgens trachten aan te passen op vaardigheidsniveau.

 

07 februari 2018

Bij elke overgang naar een volgende graad merken we dat onze leerlingen moeten wennen aan een nieuwe stijl van lesgeven, aan het tempo, het beheersingsniveau van de evaluaties, enzovoort.
De overgang van het 6e leerjaar naar het hoger onderwijs is opnieuw een grote stap en zorgt vaak voor problemen.

22 februari 2018

Gedemotiveerde leerlingen kennen we allemaal. Hoe kunnen we dit doorbreken zodat de leerlingen maar ook wijzelf als leraars beter presteren? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen leren voor zichzelf in plaats van voor een toets en de bijhorende punten? Daarover bestaat heel veel kennis in de motivatiepsychologie. We weten wat werkt en wat niet werkt.

04 december 2017

Wat is het BHV-model? Hoe kan het BHV-model helpen om je leerlingen te motiveren? Hoe kan je differentiëren d.m.v. het BHV-model?

Je gaat interactief aan de slag met je eigen lesmateriaal. Dit doen we indien nodig op een gedifferentieerde manier: wie er meteen mee weg is, kan sneller zelfstandig aan de slag, wie extra ondersteuing kan gebruiken, helpen we een stapje verder.

02 december 2017

Steeds staat het principe van een toekomstgerichte, prospectieve deliberatie voorop.

Pagina's