Secundair onderwijs

05 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kondigde voor einde februari en begin maart inforondes aan voor alle directies van gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en hun besturen. We vinden het niet opportuun om deze inforondes te laten doorgaan, omdat te weinig dossiers zich momenteel in een eindfase bevinden, waardoor er onvoldoende actuele info is.

05 februari 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXVIII door het Vlaams Parlement) uitgesteld naar het schooljaa

14 maart 2018

Het brein is een hype. De voorbije jaren is onze kennis over de werking van de hersenen, en de rol die ze spelen in ontwikkeling en gedrag, spectaculair toegenomen, o.a. dankzij een toename aan onderzoek in de cognitieve neurowetenschappen. Tegelijkertijd bestaan er ook veel misverstanden over de werking van deze hersenen.

25 april 2018

Brede basiszorg en differentiatie zijn aspecten van goed lesgeven. We zijn er allemaal mee bezig. Meer nog: als leraren P.O., Expressie of tijdens andere kunstvakken zijn we er elke les mee bezig en sturen we elke leerling individueel bij. Toch biedt differentiatie ook voor ons nog uitdagingen. Een reden te meer om er samen voorbeelden over uit te wisselen.

05 maart 2018

In deze navorming leer je hoe je stap voor stap taaltaken kan opstellen en hoe je leerplandoelen en het ERK  kan integreren in de klas. Elk onderdeel van een taaltaak wordt uitvoerig besproken.

21 maart 2018

In deze nascholingssessie reflecteer je over je huidige evaluatiepraktijk en krijg je inzicht in de criteria om succesvol en efficiënt te evalueren. Gespreid evalueren wordt als alternatief voor de eerder traditionele verdeling persoonlijk werk – examen voorgesteld.

21 februari 2018

Op 21 februari organiseert de Faculteit Letteren van de KU Leuven haar eerste Dag van het taalonderwijs, een bijscholing voor taalleerkrachten.

26 april 2018

Op donderdag 26 april 2018 is er in de voormiddag een vorming voor vakcoördinatoren in de Tulpinstraat in Hasselt. Het thema is hoe je kan omgaan met het OK in je vakgroep. Houd deze datum alvast vrij in je agenda.

Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be regio Limburg.

Pagina's