Kwaliteit in onderwijs

 • 21 februari 2017

  Mededeling Moderne vreemde talen focus Frans maart 2017:

  1 Oproep lerend netwerk Frans
  2 Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 Tulpinstraat Hasselt
  3 Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 buiten onze regio
  4 In de kijker
  5 Pour vous

 • 11 mei 2017

  We focussen op het thema: motivatie. We combineren daarbij zowel de leerlingenfactor ‘motivatie’ als de klasfactor ‘motivatie bij de leraar’.  Uitgangspunt van de inspiratiedag is dat motivatie wederkerig is. Wat de motivatie van de leerlingen ten goede komt, komt de motivatie van leraren ten goede, wat op haar beurt weer positief inwerkt op de motivatie van de leerlingen.

 • 01 februari 2017
  • 07-02-2017: directievergadering BuBaO
  • 09-02-2017: TA en TAC BuSO
  • 10-02-2017: traject kwaliteitsontwikkeling BuO
  • 13-02-2017: GASV BuSO
  • 16-02-2017: ondersteuningsnota en de situatie in Limburg
  • 23-02-2017: intervisie GON BuBaO
  • 21-02-2017: directievergadering BuSO
 • 17 maart 2017

  Als logopedist kinderen en jongeren laten groeien.

  Naast een theoretisch kader over de meervoudige intelligentie en het belang ervan voor het werken met kinderen, leerkrachten en ouders worden er hulpmiddelen getoond die de deelnemers kunnen gebruiken om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Het is een actieve nascholing met heel veel beeldend materiaal. 

 • 01 februari 2017

  Om als school verder werk te kunnen maken van een diversiteitsbeleid, is er een aanbod in de vorm van twee bijeenkomsten. Dit aanbod staat open voor alle BuO-scholen die willen reflecteren over omgaan met diversiteit en leren in diversiteit.

Pagina's