FAQ

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen gebundeld in een FAQ.