Competentieontwikkeling

Contacteer de begeleiding competentieontwikkeling via volgend aanvraagformulier

28 juni 2017

De laatste maanden kregen we veel vragen naar ondersteuning binnen brede basiszorg ( fase 0) en verhoogde zorg ( fase 1).  We ervaren dat deze vragen steeds vaker gesteld worden.

05 mei 2017

Op woensdag 26 april stelden alle mensen van BUO DUO en co-teaching en het begeleidingsteam competentieontwikkeling hun werk voor van het afgelopen jaar. Dit resulteerde in een standenmarkt met een schat aan materiaal en informatie en vier presentaties.

De opkomst was, met meer dan 100 inschrijvingen, een groot succes!

Dikke pluim voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

24 maart 2017

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften legt de school afspraken vast in een plan. Daarvoor worden verschillende benamingen gebruikt. Voor een transparante communicatie is een consequent taalgebruik van groot belang. Voortaan gebruiken we binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze begrippen:

02 januari 2017

Mededeling competentieontwikkeling januari 2017:

  • Omgaan met leerlingen met grensoverschrijdend gedrag
  • Lerend netwerk: leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte (sob)