Buitengewoon onderwijs

29 september 2017
20 november 2017

Op maandag 20 november organiseren Dennis De Hoey en Anne-Lise Cuypers een netwerk voor enerzijds de leraren TV/PV Haarzorg en het 7de jaar Haarstilist en anderzijds de leraren bedrijfsbeheer van de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.

28 november 2017

Op dinsdag 28 november organiseren Dennis De Hoey en Anne-Lise Cuypers een netwerk voor enerzijds de leraren van het 6de jaar schoonheidsverzorging. 7de jaar esthetische lichaamverzorging en anderzijds de leraren bedrijfsbeheer van de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.

10 oktober 2017

We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding in WICO TIO Overpelt.

10 oktober 2017

We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding in WICO TIO Overpelt.

14 november 2017

We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn BM, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …).

10 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 komt Lieve Van Soom wijzigingen toelichten en ingaan op vragen over leerlingenstages, observatieactiviteiten, praktijkles op verplaatsing, lesbijwoning in een andere school en sociaal maatschappelijke training in het buitengewoon secundair onderwijs.

28 september 2017

Op 23 oktober of 29 november 2017 kan je een nascholing volgen rond wettelijke kaders zoals IAC, GC, getuigschrift ... Het doel is om te leren wettelijke kaders te herkennen en te leren toepassen voor de school. Daarnaast deel je ook expertise met andere scholen.

Schrijf je in op nascholing.be

27 september 2017

We zetten volgende nascholing nog graag extra in de kijker:

07 september 2017

Je kan gebruik maken van modelovereenkomsten die rekening houden met de reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs (OV4). Er zijn modellen beschikbaar voor individuele stageovereenkomsten en voor raamovereenkomsten.

Pagina's