Buitengewoon onderwijs

05 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kondigde voor einde februari en begin maart inforondes aan voor alle directies van gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en hun besturen. We vinden het niet opportuun om deze inforondes te laten doorgaan, omdat te weinig dossiers zich momenteel in een eindfase bevinden, waardoor er onvoldoende actuele info is.

05 februari 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXVIII door het Vlaams Parlement) uitgesteld naar het schooljaa

06 maart 2018
Wil je dat kinderen en jongeren weer meer zin krijgen om te leren? Wil je ook zelf de energie volop voelen stromen? Wil je kinderen en jongeren  intrinsiek motiveren en betrekken bij hun eigen leerproces?  
 
02 maart 2018

Vanuit een theoretische achtergrond wordt een pakket oefeningen om coördinatievaardigheden te trainen aangeboden. Verder wordt ook nieuw spelmateriaal BICO1 en BICO2 voorgesteld, specifiek ontwikkeld voor het trainen van bimanuele coördinatie met veel aandacht voor het stimuleren van de lateralisatieontwikkeling.

31 januari 2018

Wat is de Limburgse Eendjesrace?

Na de meer dan geslaagde eerste editie, gaan we de actie in 2018 herhalen. Bedoeling is om samen met Limburgse scholen, serviceclubs, bedrijven en andere organisaties zoveel mogelijk eendjes te verkopen en dit ten voordele van onze Limburgse kinderen en jongeren. 

Het principe

Een eendje kost 5 euro. 

27 maart 2018

Professor Kris Van den Branden is docent taalkunde en lerarenopleider aan de KU Leuven. Hij is ook de academisch verantwoordelijke van het Centrum voor Taal en Onderwijs en was jarenlang hoofd van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. Hij is gepassioneerd door alles wat met onderwijs te maken heeft.

31 januari 2018
  • 06/02/18 VM Netwerkvergadering TA Hout- Bouw Mosa-RT Maaseik (voorheen Harlindis & Relindis)
  • 13/03/18 NM Netwerkvergadering EM-projecten 2e graad Limtec Diepenbeek
  • 20/03/18 Avond Opleiding stabiliteit Eurabo Gent
  • 21/03/18 NM Opleiding FluidSIM 5 TISL Genk
31 januari 2018

Studiegebiedverantwoordelijke Hout-Bouw Ivan Demeyer organiseert op dinsdag 20 maart een opleiding rond stabiliteit bij Eurabo te Gent. De opleiding is gratis.
Ontvangst is vanaf 16.30 uur (met een broodje). De opleiding start om 19 uur en eindigt om 22 uur. 
Doelgroep zijn de leerkrachten 3e graad tso Houttechnieken en 3e graad Bouw-Houtkunde.

31 januari 2018

Op 5 februari 2018 gaat de 33e ICT-praktijkdag door in campus Proximus Leuven.

Er zijn hands-on workshops, presentaties en een educatieve ICT-beurs. Er zijn reeds scholen ingeschreven – de teller staat voorlopig op een 900-tal deelnemers. Zeker interessant voor ICT-coördinatoren, leerkrachten uit de studierichting Industriële ICT en andere ICT-minded personeelsleden.

31 januari 2018

Op dinsdag 8 mei 2018 gaat het volgende netwerkoverleg TA Mechanica door in Limtec Diepenbeek. Er wordt de mogelijkheid voorzien om de labo’s te bezoeken.

Verdere inlichtingen volgen nog, alsook een uitnodiging om agendapunten in te dienen.

Pagina's